SERVICE AND SUPPORT

The launch is just the beginning. You can also rely on top technical support for the solutions we deliver. And not only that – we can also manage the administration of third-party products and platforms.

EXPERT CARE YOU CAN COUNT ON

We have extensive experience and a strong team with know-how across the entire process of design, development, and implemention of digital solutions. We always know what’s what, and how to do it.

We are ISO 9001 and ISO/IEC 27001 certificate holders.

Relax, we'll
stay on top of it

S námi budete mít už v rámci service-level agreement (SLA) jistotu, že vše běží jako na drátkách. Implementovaná řešení totiž průběžně monitorujeme a jsme tu pro vás, kdykoli bude třeba řešit nenadálou situaci.

More support,
less stress

Přemýšlíte o rozšíření některého ze svých digitálních řešení? Potřebujete v něm udělat změny? Spolehněte se na naše servisní služby. Poskytneme vám rozšířenou provozní i expertní technickou podporu (úrovně L2 a L3).

Highest support standards for all solutions

Máme expertní know-how, bohaté zkušenosti s integracemi i převzetím podpory již existujících služeb a produktů. O všechna řešení, která v současné době používáte, se proto dokážeme postarat, jako kdybychom je sami navrhovali.

As promised in our service-level agreement (SLA), you can be sure everything will run smoothly. We continuously monitor the implemented solutions, and we are here for you whenever you need to solve an unexpected situation.

Are you thinking of expanding one of your digital solutions? Do you need to make any changes to it? You can rely on us to provide you with extended operational and expert technical support (levels L2 and L3).

We have expert know-how, extensive experience with integration, as well as taking over the support of existing products and services. Hence, we can take care of all the solutions you currently use, as if we had designed them ourselves.

THESE COMPANIES RELY ON OUR EXPERT SUPPORT

Let's talk

Are you looking for top support? Do you need reliable it services? Contact us

We will get back to you as soon as possible. If you prefer to make a phone call, we are available at + 420 222 202 222.